#دعا ونیایش

✝️

ای خداوندِ بی‌نهایت مهربان،

دریافت میکنیم امروز وعده‌هایت را و رحمت‌ها و برکات بی کرانت را

امروز دریافت میکنیم حضور پرجلالت را

✝️

ای خداوند تو هستی تکیه گاه ما و توکلمان بر توست پدر جان و محتاج نگاه پرمهر و لبخند زیبای تو هستیم

راه را برای ما فرزندانت هموار می‌سازی، پدر جان یقین داریم که تک ‌به تک ما رو و دلهامون رو تو می‌بینی، و از فیض عظیمت اجابتمان میكنی..

خداوندم پس با ایمان منتظر انجام شدن ملکوتت در زندگی‌هامون هستیم و میدانیم که بهترین‌های خودت رو دریافت میکنیم چون تو خداوند چون تو پشتیبان و مددرسان مایی، چون تو مهیا کننده و گشایشگری و ما رو هدایت میکنی به آنچه نظر تو و خواست تو برای ما و زندگی ماست.

بنام قدوس و پرجلال عیسی مسیح آمین هللویا شکر.